Samenwerking

Colleges met gebundeld kennisaanbod

Zorgorganisaties kunnen eigen colleges, in samenwerking met en hulp van Stichting Collegereeks, verzorgen.

Live zorgcolleges

Samenwerking met effect en gemak om te organiseren

Stichting CollegeReeks biedt nu ook samenwerking aan voor zorgorganisaties die hun eigen colleges willen aanbieden. De samenwerking versterkt de verspreiding van kennisdeling voor de zorg. Uitgelichte thema’s met sprekers die hun visie en inzichten geven vanuit hun werkveld. Algemeen of specifiek op een zorgorganisatie toegespitst.

Zorgorganisaties kunnen de eigen medewerkers en/of ook colleges hier mee updaten en verrijken waardoor een beter kennisdeling onstaat.

Het aspect om fysiek in een collegezaal met collega’s en anderen een college bij te wonen versterkt, verdiept en motiveerd aantoonbaar alle betrokkenen.

Doordat de Stichting CollegeReeks het college kan fasciliteren middels zaal, nieuwsbrief en plek op deze website, worden de kosten en inspanningen voor de zorgorganisatie tot een minimum beperkt.

Manouk Steijn

Hoofd programmering Stichting CollegeReeks

Actuele informatie over de zorg is van belang

Op deze avonden worden verschillende thema’s door ervaringsdeskundigen, hoogleraren en/of andere experts behandeld.

Er komen vragen aan bod als; wat is een licht verstandelijke beperking en hoe ga je daar het beste mee om? Wat doe je met agressief gedrag? Hoe gaan we er voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft? En nog veel meer interessante onderwerpen!

Van en voor zorg-professionals

Wij zijn verheugd dat er, naast ambulante begeleiders en zorg-professionals, veel belangstelling is vanuit zorginstellingen en gemeenten voor dit soort avonden.

Meer informatie?

Neem contact met ons en via onderstaand formulier. We informeren graag verder!

Snelkeuze

Sprekers colleges van Stichting CollegeReeks.

Een selectie van eerdere kennisdelers.

Rene Diekstra

Specialisme complexe psychiatrie en een Lichte Verstandelijke Beperking

René Diekstra begon als hoogleraar Psychologie aan de Universiteit Leiden en vervult deze rol inmiddels aan de Roosevelt Academy in Middelburg. Hij is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Dhr. Diekstra schreef meerdere boeken en zal tijdens het college ingaan op zijn kennis omtrent zelfdoding. Hierin zal hij de voornaamste hedendaagse mis- en opvattingen en inzichten over zelfdoding en pogingen daartoe voorleggen. Wat is zelfdoding precies? Hoe vaak komt het voor? Bij wie en waarom? En wat betekent zelfdoding van een dierbare voor degenen die achterblijven? En de belangrijkste vraag: (Hoe) is dit te voorkomen

Bram Bakker

Psychiater

Bram Bakker studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn artsexamen behaalde hij in 1991. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychiater aan de toenmalige Valeriuskliniek in Amsterdam (thans GGZ inGeest). In dezelfde periode deed hij promotieonderzoek naar de behandeling van paniekstoornis met pillen of praten. Hij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit.

Als psychiater was hij werkzaam op zeer diverse plekken. Op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Amsterdam, bij het landelijk centrum eetstoornissen Ursula in Leidschendam en op diverse plekken in de GGZ, variërend van polikliniek tot gesloten opnameafdeling. Sinds eind 2015 is hij medisch directeur bij Rodersana. Rodersana helpt personen en hun naasten van verslavingen af te komen. Ook is Bram uitgever bij Uitgeverij Lucht en uitgeverij Water en schreef hij verschillende boeken.

Damiaan Denys

o.a. Hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Damiaan Denys behaalde in 1989 zijn master filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en in 1996 zijn artsexamen aan de KU Leuven.

Nadien specialiseerde hij zich tot psychiater (2002) en promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht (2004).

Sinds 2007 is Denys hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en afdelingshoofd psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum (AMC).

Ralph Kupka

Hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum

Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum en werkzaam bij GGZ inGeest in Amsterdam en Hoofddorp, en is daarnaast verbonden aan het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht GGZ in Utrecht.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en specialiseerde zich tot psychiater in het Academisch Medisch Centrum, waar hij aansluitend werkzaam was als universitair docent. Nadien werkte hij als psychiater, onderzoeker en opleider psychiatrie bij Altrecht.

Hij houdt zich sinds 1995 bezig met onderzoek naar en behandeling van mensen met een manisch-depressieve stoornis, en promoveerde in 2003.

Xavier Moonen

Bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en gedragsproblemen  aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar en  orthopedagoog en GZ-psycholoog.

Hij is verbonden aan Koraal te Sittard en is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en gedragsproblemen  aan de Universiteit van Amsterdam.

Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een VB, naar instrumentontwikkeling voor het (h)erkennen van LVB, naar mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking. 

Hiervoor was Xavier Moonen werkzaam als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Jim van Os

Hoogleraar psychiatrie

Jim van Os heeft een achtergrond in psychiatrie en epidemiologie. Zijn werk is gericht op het bevorderen van weerbaarheid bij psychisch lijden en op betere organisatie van de zorg, in samenwerking met patiënten en betrokkenen.

Samen met een multi-deskundige groep werkt hij aan een laagdrempelige publieke GGZ, gericht op verbinding, weerbaarheidsbevordering, zelfmanagement, het belang van taal en concepten en persoonlijk herstel. 

Zijn onderzoek versterkte het inzicht dat omgevingsrisicofactoren als trauma aan de basis liggen van veel psychisch lijden en een specifieke benadering vergen, zowel op het niveau van de individuele behandeling als op het niveau van publieke GGZ in de samenleving.

Paul Verhaege

Hoogleraar aan de Universiteit Gent

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van sociale media, vrijemarktwerking en privatisering op onze identiteit. De norm op dit moment is: wie geen succes heeft, doet niet goed genoeg zijn best.

Up to date met onze nieuwsbrief

Contactpagina voor onze nieuwsbrief over komende colleges of voor vragen.

© Stichting CollegeReeks | Privacy / AVG | Algemene Voorwaarden