Wat kun je doen als je een vermoeden hebt dat er bij jouw cli├źnt sprake is van huiselijk geweld in zijn gezin? Vraag je hier wel naar? Wat kun je vragen? Tijdens het college van mevrouw Steketee bij Stichting De Linde kregen wij praktische tips mee hoe je om kunt gaan met het vermoeden van huiselijk geweld.

  1. Als je kinderen wilt helpen, moet je ook naar de ouders kijken. Heb begrip voor hun problemen. Door de ouders niet alleen als ouders, maar ook als individuen te zien, kun je veel meer bereiken. Een milde blik hebben richting de ouders is in het aanpakken van huiselijk geweld enorm belangrijk.

  2. Als ouders zelf een verslaving of lvb problematiek hebben, moet er extra goed gelet worden op wat er speelt binnen het gezin. In deze gezinnen zie je dat er veel meer sprake is van onmacht om te kunnen opvoeden. Vanwege de onmacht en onkunde om het op de juiste manier te kunnen doen, moet je de ouders echt ondersteunen. 

  3. Jongeren praten niet uit zichzelf over het huiselijk geweld dat zij meemaken. Daarom moet er (bijvoorbeeld op school, maar kan ook in contact met hulpverleners) met hen worden gesproken over wat een gezonde relatie is. Jongeren hebben daar geen goed beeld van als ze te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Je moet erover praten, anders zal het nooit veranderen.

  4. Je moet zorgen dat het huiselijk geweld bespreekbaar wordt. Vermijd dat je het er niet over hebt. Benoem wat er gebeurt, waarom dit gebeurt en op welke moment het gebeurt. Door hier met de ouders en de kinderen naar te kijken, kun je de juiste aanpak met elkaar realiseren.