Tijdens het college van Majone Steketee bij de CollegeReeks heeft Majone haar kennis gedeeld over haar onderzoeken naar Huiselijk geweld. Hierbij lichtte zij verschillende theorieën toe die uitleggen wat de gevolgen kunnen zijn van huiselijk geweld. Naast de traumatheorie en de hechtingsstoornis, leggen we nu de focus op de emotionele (on)veiligheid.

Kinderen vertonen namelijk vier basale reacties op het geweld dat zij thuis aanschouwen. Ze worden bang/verdrietig, boos, vermijden de situatie, of proberen de ouders te troosten/af te leiden. Zelfs bij baby’s zijn deze basale reacties al waar te nemen. Zo kan een baby overmatig gaan slapen om niet continue het geweld te hoeven ervaren. De basale reacties die een kind heeft in een geweldssituatie wordt steeds sterker en de reactie komt sneller terug. Zo kunnen kinderen deze gedragingen ook op school gaan vertonen, wanneer zij zich daar ook in een stressvolle situatie bevinden. Van de 1200 gezinnen die Steketee volgt, is er bij 51% sprake van emotionele onveiligheid bij de kinderen.

In de volgende video legt mevrouw Steketee volledig uit hoe de emotionele onveiligheid als gevolg van huiselijk geweld eruit ziet.

Het volledige college teruglezen? Je vindt hem hier!