De Linde CollegeReeks

Colleges kennisdeling voor de zorg, met gastprekers.

Kennisdeling voor de zorg


Stichting De Linde is een 100% ambulante zorgaanbieder en organiseert in het kader van deskundigheidsbevordering voor alle partijen rondom de cliënt een gratis collegereeks die het hele jaar door gaat.

Op deze avonden worden verschillende thema’s door ervaringsdeskundigen, hoogleraren en/of andere experts behandeld. Er komen vragen aan bod als; wat is een licht verstandelijke beperking en hoe ga je daar het beste mee om? Wat doe je met agressief gedrag? Hoe gaan we er voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft? En nog veel meer interessante onderwerpen!

Wij zijn verheugd dat er, naast onze ambulante begeleiders en zorg-professionals, veel belangstelling is vanuit collega-instellingen en gemeenten voor dit soort avonden. Om deze reden zijn de avonden vanaf januari 2018 opengesteld voor een breder publiek.

Deelnemers Collegereeks Videos  © In Extenso

Meer weten?

Meer weten over de CollegeReeks? Mail je vraag naar: collegereeks@stdl.nl. We staan je graag te woord.

Gastsprekers

Aansluitend bij het thema worden gastsprekers uitgenodigd welke door hun ervaring nieuwe en verrijkende inzichten meebrengen.

Depressie: Bram Bakker

Bram Bakker (Zwolle, 1963) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn artsexamen behaalde hij in1991. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychiater aan de toenmalige Valeriuskliniek in Amsterdam (thans GGZ inGeest). In dezelfde periode deed hij promotieonderzoek naar de behandeling van paniekstoornis met pillen of praten. Hij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit.

Als psychiater was hij werkzaam op zeer diverse plekken. Op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Amsterdam, bij het landelijk centrum eetstoornissen Ursula in Leidschendam en op diverse plekken in de GGZ, variërend van polikliniek tot gesloten opnameafdeling. 

Van medio 2009 tot eind 2011 werkte hij als psychiater en medisch directeur voor SolutionS, de eerste particuliere verslavingskliniek in Nederland.

Op maandag 14 januari is Bram spreker in de CollegeReeks van Stichting De Linde over het onderwerp Depressie.

Bram Bakker Beeld  © Bram Bakker

Erik Scherder Beeld  © Erik Scherder

Erik Scherder
Verbonden als hoogleraar neuropsychologie  aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) doorliep Erik Scherder eind jaren zeventig de opleiding tot fysiotherapeut en was vervolgens werkzaam in de Valeriuskliniek in Amsterdam. Opvolgend een studie psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met een specialisatie in neuropsychologie, waarin hij in 1995 promoveerde.

Won meerdere malen de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: “Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over.”

Angst en Dwangneuroses: Damiaan Denys

Damiaan Denys behaalde in 1989 zijn master filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte met een thesis over de paranoïde psychose van Jacques Lacan en in 1996 zijn artsexamen aan de KU Leuven.

Nadien specialiseerde hij zich tot psychiater (2002) en promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht (2004) op het proefschrift ‘On Certainty: Studies in Obsessive-Compulsive Disorder.’

Sinds 2007 is Denys hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en afdelingshoofd psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum (AMC).

Hij ontving in 2017 de vakjury- en publieksprijs voor ‘Beste Speech van Nederland’ van de Professional Speakers Association Holland.

Xavier Moonen Beeld  © Damiaan Denys

Xavier Moonen Beeld  © Huub Visser

Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen: Prof. Dr. Xavier Moonen
Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen. Hiervoor was Xavier Moonen werkzaam als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

College #4 Borderline: Emile Metselaar
Na de opleiding Toegepaste Psychologie maakte hij voor het eerst kennis met Borderline in de crisis fase. Hij zag daar heftige emotionele schommelingen die hem fascineerden. Emile Metselaar heeft inmiddels verschillende functies binnen de GGZ vervult, waaronder trainer, POH-GGZ en projectleider, op het moment bij GGZ Ingeest/Prezens.

Daarnaast is hij werkzaam als preventiewerker en geeft hij wekelijks deskundigheidsbevorderingen over de psychiatrie. Dit doet hij onder andere verschillende groepen professionals en geeft hij cursussen ‘Omgaan met Borderline’ voor naasten van mensen met de diagnose Borderline.

Emile Metselaar Beeld  © Huub Visser

Ook de zorgcolleges bijwonen?

*Locatie Hogeschool InHolland

Met de collegezaal L1-01 van Hogeschool InHolland hebben we een uitnodigende locatie voor deze sessies gevonden.
Parkeren:  in de parkeergarage van InHolland.
Voor routebeschrijving klik hier. Voor OV routeplanner klik hier.

**Locatie Cultureel Centrum Pier K Hoofddorp

Cultureel Centrum Pier K, Hoofddorp, Podiumzaal (A1.01)
Parkeren: in de parkeergarage naast het cultureel centrum, of het parkeerterrein aan de andere zijde aan de Kruisweg/Prins Hendriklaan.
Voor routebeschrijving klik hier. Voor OV routeplanner klik hier.

Een college heeft veelal een avondplanning:
18.30 uur: Inloop
19.00 uur: Start en opening
19.15 uur: College
20.45 uur: Vragenronde
21.30 uur: Einde college

Programmering komende colleges

14 januari 2019
Bram BakkerDepressie

21 februari 2019 Locatie Hogeschool InHolland
Erik Scherder

Voorgaande colleges

12 november 2018 Locatie Hogeschool InHolland
Jim van Os / Nieuwe GGZ

1 november 2018 SRH Introductie training.
Inschrijving alleen voor ambulant begeleiders LindeZorg

25 oktober 2018
Damiaan Denys / Angst en Dwangneuroses

27-september-2018
Marigo Teeuwen / LVB en criminaliteit

28-juni-2018:
College 4 Emile Metselaar / Borderline

24-mei-2018:
College 3 Xavier Moonen / LVB

19-april-2018:
College 2 Mariëlle Witteveen / Autisme

05-maart-2018:
College 1 Dirk den Hollander / SRH