Kennisdelers

Uitgelichte sprekers

Een selectie van professionals die vanuit hun werkveld een visie geven voor de CollegeReeks.

Theo Compernolle

Specialist in neuropsychiatrie en psychotherapie

Theo Compernolle studeerde geneeskunde is specialist in neuropsychiatrie en psychotherapie. Hij is expert op het gebied van stress in de werkcontext. Hij adviseert wereldwijd mensen en bedrijven bij relationele en emotionele aspecten van leiderschap, met name in relatie tot stress en grote veranderingen.

Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, met als gevolg dat hij zijn bestseller boek ‘Stress, Vriend en Vijand’ schreef. Daarnaast schreef hij nog 7 boeken en publiceerde hij meer dan 100 (!) wetenschappelijke artikelen.

Majone Steketee

Bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Majone Steketee is vanaf eind 2019 wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut. Majone is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2016 is Majone eveneens bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. 

Majone hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Met name kinderen in kwetsbare posities heeft haar bijzondere aandacht, zoals kinderen in de jeugdbescherming, multiprobleemgezinnen of kindermishandeling.

Frank Koerselman

Voormalig hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Utrecht.

Frank Koerselman leidde de afdeling psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam en was van 1997 tot 2012 hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Utrecht.

Buiten zijn vakgebied kreeg hij bekendheid door zijn pleidooi het leven als een geschenk te beschouwen. Zijn visie op de mens en menselijk gedrag legde hij vast in het boek ”Wie wij zijn. Tussen verstand en verlangen”.

Recent publiceerde hij ”Ontvadering”. In dit essay schets hij vanuit evolutionistisch perspectief de oorzaken en gevolgen van de teloorgang van vaderlijke eigenschappen zoals flinkheid en beheersing.

Jeanet Nieuwenhuis

Specialisme complexe psychiatrie en een Lichte Verstandelijke Beperking.

Drs. Jeanet Nieuwenhuis, heeft na ruim 15 jaar als kinder- en jeugdpsychiater gewerkt te hebben, 10 jaar geleden de overstap gemaakt naar VGGNet, een specialisme binnen GGNet voor mensen met complexe psychiatrie en een Lichte Verstandelijke Beperking. Naast het werken op de VGGNet Kliniek in Warnsveld is zij actief bij het Landelijk Kennis Centrum LVB en Herstel voor Iedereen. Zij werkt ook als onderzoeker.

Vanuit haar dagelijkse werk weet zij hoe belangrijk het is dat een verstandelijke beperking binnen de GGZ snel gezien wordt. Voordat patiënten aangemeld worden hebben ze vaak al jaren langdurige behandelingen gehad zonder resultaat of erger, hebben zij slechte ervaringen opgedaan en zijn soms zelfs getraumatiseerd door gedwongen opname en behandeling of separaties. Haar promotieonderzoek gaat dan ook over de prevalentie van LVB in de specialistische GGZ met de missie LVB vroeg op te sporen.

Han Kemper

Voormalig hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Utrecht.

Han Kemper begon zijn loopbaan als leraar lichamelijke opvoeding, maar was gelijktijdig ook wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Amsterdam.

In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Bewegings Wetenschappen (FBW) van de Vrije Universiteit (VU).

Hij publiceerde als (co-)auteur meer dan 300 artikelen in (inter)nationale tijdschriften, meerdere Nederlandstalige leerboeken en hoofdstukken in internationale textbooks.

In 2002 ontving hij als eerste Nederlander de prestigieuze Citation Award voor zijn wetenschappelijk oeuvre op het gebied van sport en gezondheid.

Erik Scherder

Hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Erik Scherder won meerdere malen de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: “Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over.” 

Niels van Buren

Professioneel spreker, bergbeklimmer en fundraiser

Niels van Buren is in 2010 gediagnosticeerd met de ongeneeslijke ziekte Multiple Sclerose (MS). Op 20 mei 2016 werd hij de eerste man ter wereld met MS die de top van Mount Everest wist te bereiken. Op het eerste gezicht een onmogelijke opgave, maar door zijn enorme doorzettingsvermogen en drang om zijn doel te behalen is Niels hierin geslaagd. Met het beklimmen van bergen heeft Niels geld opgehaald voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de ongeneeslijke zenuwziekte MS.  

Niels spreekt voor uiteenlopende gezelschappen over diverse onderwerpen. Zo heeft hij onder andere een TedTalk gegeven over de kracht van tegenslag. Hij spreekt openhartig over zijn persoonlijke ervaringen en weet mensen te raken en inspireren. 

Bram Bakker

Psychiater

Bram Bakker studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn artsexamen behaalde hij in 1991. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychiater aan de toenmalige Valeriuskliniek in Amsterdam (thans GGZ inGeest). In dezelfde periode deed hij promotieonderzoek naar de behandeling van paniekstoornis met pillen of praten. Hij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit.

Als psychiater was hij werkzaam op zeer diverse plekken. Op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Amsterdam, bij het landelijk centrum eetstoornissen Ursula in Leidschendam en op diverse plekken in de GGZ, variërend van polikliniek tot gesloten opnameafdeling. Sinds eind 2015 is hij medisch directeur bij Rodersana. Rodersana helpt personen en hun naasten van verslavingen af te komen. Ook is Bram uitgever bij Uitgeverij Lucht en uitgeverij Water en schreef hij verschillende boeken.

Menno Oosterhof

Kinder- en jeugd psychiater

Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd) psychiater. Hij werkte in diverse leidinggevende posities bij GGZinstellingen. Hij is initiatiefnemer van het OCD-netwerk, www.ocdnet.nl en mede initiatiefnemer van www.ocdcafe.nl, een online-ontmoetingsmogelijkheid voor mensen met dwang en hun naasten.

Hij schrijft columns in Medisch Contact over dwang, maar ook over andere thema’s uit de gezondheidszorg. Daarnaast schreef hij het boek ‘Vals alarm’. Vals alarm verweeft Oosterhoffs eigen verhaal – hij heeft al veertig jaar een dwangstoornis – met de verhalen uit zijn praktijk. Met dit boek won hij in 2017 de Antoni Kamerling Award. 

Rene Diekstra

Specialisme complexe psychiatrie en een Lichte Verstandelijke Beperking

René Diekstra begon als hoogleraar Psychologie aan de Universiteit Leiden en vervult deze rol inmiddels aan de Roosevelt Academy in Middelburg. Hij is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Dhr. Diekstra schreef meerdere boeken en zal tijdens het college ingaan op zijn kennis omtrent zelfdoding. Hierin zal hij de voornaamste hedendaagse mis- en opvattingen en inzichten over zelfdoding en pogingen daartoe voorleggen. Wat is zelfdoding precies? Hoe vaak komt het voor? Bij wie en waarom? En wat betekent zelfdoding van een dierbare voor degenen die achterblijven? En de belangrijkste vraag: (Hoe) is dit te voorkomen

Damiaan Denys

o.a. Hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

Damiaan Denys behaalde in 1989 zijn master filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en in 1996 zijn artsexamen aan de KU Leuven.

Nadien specialiseerde hij zich tot psychiater (2002) en promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht (2004).

Sinds 2007 is Denys hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en afdelingshoofd psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum (AMC).

Margo J. Trappenburg

Bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit van Humanistiek (UvH)

Margo J. Trappenburg is bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.

Ralph Kupka

Hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum

Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum en werkzaam bij GGZ inGeest in Amsterdam en Hoofddorp, en is daarnaast verbonden aan het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht GGZ in Utrecht.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en specialiseerde zich tot psychiater in het Academisch Medisch Centrum, waar hij aansluitend werkzaam was als universitair docent. Nadien werkte hij als psychiater, onderzoeker en opleider psychiatrie bij Altrecht.

Hij houdt zich sinds 1995 bezig met onderzoek naar en behandeling van mensen met een manisch-depressieve stoornis, en promoveerde in 2003.

Emile Metselaar

Na de opleiding Toegepaste Psychologie maakte Emile Metselaar voor het eerst kennis met Borderline in de crisis fase. Hij zag daar heftige emotionele schommelingen die hem fascineerden. Emile Metselaar heeft inmiddels verschillende functies binnen de GGZ vervult, waaronder trainer, POH-GGZ en projectleider, op het moment bij GGZ Ingeest/Prezens.

Xavier Moonen

Bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en gedragsproblemen  aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar en  orthopedagoog en GZ-psycholoog.

Hij is verbonden aan Koraal te Sittard en is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en gedragsproblemen  aan de Universiteit van Amsterdam.

Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een VB, naar instrumentontwikkeling voor het (h)erkennen van LVB, naar mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking. 

Hiervoor was Xavier Moonen werkzaam als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Jim van Os

Hoogleraar psychiatrie

Jim van Os heeft een achtergrond in psychiatrie en epidemiologie. Zijn werk is gericht op het bevorderen van weerbaarheid bij psychisch lijden en op betere organisatie van de zorg, in samenwerking met patiënten en betrokkenen.

Samen met een multi-deskundige groep werkt hij aan een laagdrempelige publieke GGZ, gericht op verbinding, weerbaarheidsbevordering, zelfmanagement, het belang van taal en concepten en persoonlijk herstel. 

Zijn onderzoek versterkte het inzicht dat omgevingsrisicofactoren als trauma aan de basis liggen van veel psychisch lijden en een specifieke benadering vergen, zowel op het niveau van de individuele behandeling als op het niveau van publieke GGZ in de samenleving.

Paul Verhaege

Hoogleraar aan de Universiteit Gent

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van sociale media, vrijemarktwerking en privatisering op onze identiteit. De norm op dit moment is: wie geen succes heeft, doet niet goed genoeg zijn best.

Lex Wijnroks

Ontwikkelingspsycholoog en associate professor aan de Universiteit van Utrecht.

Lex Wijnroks is ontwikkelingspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsneuropsychologie. Sinds 1997 is hij als docent/onderzoeker werkzaam bij de opleiding pedagogische wetenschappen van de universiteit van Utrecht. Hij verzorgt onderwijs op het gebied van de ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, neuropsychologische diagnostiek en de gehandicaptenzorg. 

Zijn onderzoeksterrein betreft de vroege ontwikkeling van cognitie, perceptie en aandacht bij typische en atypische populaties. In zijn recente publicaties brengt hij nieuwe neurowetenschappelijke inzichten onder aandacht en laat hij zien hoe deze inzichten kunnen bijdragen aan meer kennis en begrip van het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Up to date met onze nieuwsbrief

Contactpagina voor onze nieuwsbrief over komende colleges of voor vragen.

© Stichting CollegeReeks | Privacy / AVG | Algemene Voorwaarden